کاهش کسر بودجه در روسیه

وزارت دارایی روسیه با انتشار گزارشی از کاهش کسر بودجه اینکشور طی نه ماه اول سال جاری خبر داده و درآمدهای بودجه را 10.9 تریلیون روبل اعلام کرد

کاهش کسر بودجه در روسیه

وزارت دارایی روسیه با انتشار گزارشی از کاهش کسر بودجه اینکشور طی نه ماه اول سال جاری خبر داده و درآمدهای بودجه را 10.9 تریلیون روبل اعلام کرد.

وزارت دارایی روسیه با انتشار اطلاعیه ای درآمدهای بودجه این کشور طی دوره جنوری- سپتامبر سال جاری را 10.9 تریلیون روبل و هزینه بودجه را 11.2 تریلیون روبل اعلام کرد.

براساس این گزارش، کسر بودجه این کشور نسبت به درآمد ناخالص سالانه 0.5 فیصد و مجموع کسری بودجه نیز طی 9 ماه سال جاری به 300.6 میلیارد روبل رسیده است.

کسری بودجه در دوره مشابه سال گذشته 1.5 تریلیون روبل و میزان درآمد ناخالص سالانه نیز در سطح 2.6 فیصد اعلام شده بود.اخبار مربوطه