خسارات تلفات جانی و مالی سیلاب در چین

در سیلاب ناشی از بارندگیهای شدید در مناطق وسطی چین 5 تن جان خود را از دست دادند

خسارات  تلفات جانی و مالی سیلاب در چین

در سیلاب ناشی از بارندگیهای شدید در مناطق وسطی چین 5 تن جان خود را از دست دادند 

بنابه گزارش خبرگزاری شینهوا، در نتیجه جاری شدن سیل در منطقه، 26 هزار و 700 تن به مکانهای امن انتقال داده شده و 8 هزار و 500 واحد مسکونی تخریب گردید.

علاوه براین بیش از 253 هزار هکتار اراضی زراعتی تخریب گردیده است.

خسارت مالی 608 میلیون دالر اعلام شد.

در این میان ادارات محلی به منطقه فلاکت زده تیمهای امداد ونجات  همراه با تیم  صحی اعزام کردنداخبار مربوطه