اظهارات نخست وزیر تورکیه در مورد برکناری تیلرسون

نخست وزیر تورکیه گفت: "روابط تورکیه و آمریکا وابسته به اشخاص و افراد نبوده است."

اظهارات نخست وزیر تورکیه در مورد برکناری تیلرسون

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر تورکیه در رابطه با برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از این پست، گفت: "روابط تورکیه و آمریکا وابسته به اشخاص و افراد نبوده است."

ییلدیرم قبل از سفر به باکو پایتخت آذربایجان در فرودگاه یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد.

نخست وزیر تورکیه در پاسخ به سوالی در رابطه با برکناری تیلرسون اظهار داشت، روابط تورکیه و آمریکا به اشخاص وابسته نیست.

ییلدیریم گفت: "هرآن کسی را که میخواهند بر سرکار بیاورند. سیاست و برخورد تورکیه واضح و مشخص است. نگرش وزیر منصوب به این پست در مورد تورکیه برای ما چندان اهمیتی ندارد. امیدوارم از این پس امکان برقراری روابط سالمی فراهم شود. "   اخبار مربوطه