ترامپ اینبار کشورهای عضو اوپک را مورد هدف قرار داد

ترامپ اینبارکشورهای عضواوپک هدف قرار داد ه اظهار داشت که" اوپک باید قیمت نفت را کاهش دهد"

ترامپ اینبار کشورهای عضو اوپک را مورد هدف قرار داد

ترامپ اینبارکشورهای عضواوپک هدف قرار داد ه اظهار داشت که" اوپک باید قیمت نفت را کاهش دهد"

رئیس جمهور امریکا ابراز داشت، ما از کشورهای شرقمیانه حمایت میکنیم. اگر ما نباشیم، برای مدتی طولانی در امنیت نخواهند بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اعلام داشت که سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)، باید قیمت نفت را کاهش دهد.

ترامپ طی پیغامی درحساب تویتترش، کشورهای شرقمیانه و سازمان اوپک را مسئول افزایش قیمت نفت دانست.

وی با ابراز اینکه ایالات متحده امریکا از کشورهای شرقمیانه محافظت میکند، نوشت: "ما از کشورهای شرقمیانه حمایت میکنیم. اگر ما نباشیم، برای مدتی طولانی درامنیت نخواهند بود. ولی آنها به افزایش قیمت نفت ادامه میدهند. این را فراموش نخواهیم کرد. گروه انحصاری اوپک باید قیمت نفت را کاهش دهد."

ترامپ قبلا نیز سازمان اوپک را متهم به افزایش ساختگی قیمت نفت نموده بود.اخبار مربوطه