رئیس جمهور اردوغان به مالدیویا سفر خواهد کرد

این مطلب را دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت

رئیس جمهور اردوغان به مالدیویا سفر خواهد کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بنا به دعوت ایگور دودون رئیس جمهور مالدویا به این کشور سفر میکند.

به اساس گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه در این سفر رسمی اردوغان با همتای مالدیویایی خود ملاقات خواهد کرد. 

در ملاقات روی افزایش حجم تجارت بین ترکیه و مالدیویا به 1,5 میلیارد دالر و تشویق شرکت های ترکی برای سرمایه گذاری در این کشور بحث صورت خواهد گرفت. 

در حال حاضر حجم تجارت بین دو کشور تقریباً 500 میلیون دالر میباشد. 

ضمناً در این ملاقات اردوغان و دودون روی مبارزه علیه سازمان تروریستی فتو و سازمان های تروریستی دیگر نیز بحث خواهند کرد.

اردوغان, در پایتخت این کشور ساختمان ریاست جمهوری که در خلال کودتای سال 2009 تخریب و از سوی ترکیه ترمیم شده بود را افتتاح خواهد نمود. 

از سوی دیگر اردوغان با نماینده گان 213 شرکت ترکی که در مالدیویا 350 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند نیز صحبت خواهد کرد. 

رئیس جمهور اردوغان, در منطقه خودمختار گاگاووز کودستان های که در دو زبان مالدیویایی و گاگاووزی تعلیم داده خواهد شد را نیز افتتاح خواهد نمود. 

اردوغان و دودون در ماه جولای از طریق تلفن باهم صحبت کرده بودند.  در این صحبت تلفنی دو رهبر تصمیم به تحکیم روابط دو کشور گرفته بودند. اخبار مربوطه