اقامتگاه سرقنسل عربستان سعودی در استانبول تلاشی شد

این اقامتگاه از سوی تیم تحقیقاتی مشترک تلاشی شده است

اقامتگاه سرقنسل عربستان سعودی در استانبول تلاشی شد

اقامتگاه محمد العطیبی سرقنسل عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه در پیوند به قضیه جمال قاشقچی روزنامه نگار عرب تلاشی شد.

از جمال قاشقچی روزنامه نگار تبعه عربستان سعودی پس از ورود وی به قنسلگری این کشور در استانبول در تاریخ 2 اکتبر خبری در دست نیست. 

این اقامتگاه از سوی تیم مشترک تحقیقاتی ترکیه و عربستان سعودی تلاشی شد. 

ضمناً از تعمیر اقامتگاه و محیط اطراف آن توسط درون تصویربرداری صورت گرفت. 

محمد العطیبی سرقنسل عربستان سعودی در استانبول قبلاً ترکیه را ترک کرده بود. اخبار مربوطه