اعتیاد حدود یک میلیون زن افغانستان به مواد مخدر

به گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، حدود یک میلیون زن در این کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند

اعتیاد حدود یک میلیون زن افغانستان به مواد مخدر

به گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، حدود یک میلیون زن در این کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند

وزارت صحت عامه افغانستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد که حدود یک میلیون زن در این کشور به مواد مخدر معتاد شده اند.

بر اساس این اطلاعیه٬ شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به سطح جدی رسیده است.

بر اساس گزارش سال گذشته این وزارتخانه٬ تعداد افرادی که در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند، بیش از 3 میلیون نفر اعلام شده است.

سال گذشته در افغانستان که به دلیل جنگ داخلی و بی ثباتی به مرکز تولید مواد مخدر تبدیل شده است٬ تولید تریاک به 9 هزار تن افزایش یافته بود.اخبار مربوطه