شهادت یک سرباز آذربایجانی در خط جبهه آذربایجان ـ ارمنستان

در درگیری واقع در خط جبهه ارمنستان ـ آذربایجان یک سرباز وابسته به اردوی آذربایجان به شهادت رسید

شهادت یک سرباز آذربایجانی در خط جبهه آذربایجان ـ ارمنستان

در درگیری واقع در خط جبهه ارمنستان ـ آذربایجان یک سرباز وابسته به اردوی آذربایجان به شهادت رسید

وزارت دفاع آذربایجان اعلام داشت : " Sultan Şahveledov " سرباز وابسته به اردوی آذربایجان در درگیری واقع در خطر جبهه آذربایجان با ارمنستان،  در حین تلاش برای ممانعت از تجاوزگری اردوی ارمنستان شهید شد.

مقامات وزارت دفاع ارمنستان به خانواده سرباز شهید و نزدیکانش تسلیت گفتند.اخبار مربوطه