تاثیر تظاهرات در ایران در قیمت نفت

ناآرامی در ایران قیمت نفت را تحت تاثیر قرار داد

تاثیر تظاهرات در ایران در قیمت نفت

قیمت یک بشکه نفت برنت در اولین روز از سال جدید میلادی، به بیش از 67 دالر افزایش یافت

قیمت نفت که روز جمعه را با 66.14 دالر آغاز کرده و به 66.95 دالر افزایش یافته بود، امروز را با 66.66 دالر آغاز کرد

قیمت یک بشکه نفت برنت، با 0.66 فیصد افزایش، به 67.10 دالر رسید. قیمت یک بشکه نفت خام تگزاس نیز به 60.62 دالر به فروش رسید

به عقیده کارشناسان تظاهرات مخالف با حکومت در ایران و توقف تولید نفت به پیشگامی اوپک و روسیه، سبب افزایش قیمت نفت کردیده است. بدین ترتیب قیمت نفت خام به بالاترین رقم از سال 2015 تاکنون رسید

علاوه بر این افزایش طلب نفت خام از چین نیز یکی ازعوامل موثردرافزایش قیمت نفت به شمار میرود.اخبار مربوطه