مصوبه مداخله جویانه کنگره آمریکا موضوعی مردود و غیرقابل پذیرش است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا درباره اعتراضات اخیر در اینکشور واکنش نشان داده و آن را غیرقابل پذیرش خواند

مصوبه مداخله جویانه کنگره آمریکا موضوعی مردود و غیرقابل پذیرش است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا درباره اعتراضات اخیر در اینکشور واکنش نشان داده و آن را غیرقابل پذیرش خواند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درواکنش به تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا درباره اعتراضات اخیر در اینکشور ضمن محکومیت این قطعنامه گفت: مصوبه مداخله جویانه کنگره آمریکا موضوعی مردود، امری کاملا مذموم و غیرقابل پذیرش است.

بنا به اعلام ویب سایت رسمی وزارت امور خارجه ایران، قاسمی افزود: اقداماتی مانند تصویب این قطعنامه و اظهارات و تحرکات خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران همواره برای مردم ایران شناخته شده بوده و بدون شک سیاستی شکست خورده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت آمریکا از سویی در حرکتی حیله گرانه مدعی حمایت از مردم ایران میشود و از سویی دیگر با اعمال تحریم، ممنوع ساختن ورود شهروندان ایرانی به آنکشور و همچو برخوردهای بدخواهانه، ملت ایران را مورد شماتت قرار میدهد. اما بار دیگر مقامات آمریکا باید بیاموزند که ملت ایران این نوع سیاست ها و ستندردهای دوگانه و خصمانه علیه کشور خود را از سوی آنکشور دقت دقت نموده و آگاهانه گام برمیدارند.اخبار مربوطه