انفجار بس مسافربری در اوربیکستان

در این حادثه مهیب به تعداد 5 تن جان باختند

انفجار بس مسافربری در اوربیکستان

در نتیجه انفجار واقع در مخزن گاز یک بس مسافربری در اوربیکستان 5 تن کشته شده و 21 تن دیگر نیزشدیدا مجروح گردیدند.

وزارت وضعیت اضطراری اوربیکستان اعلام کرد: در یک بس پس ازگرفتن مواد  سوختی در ایستگاه گاز در شهر بخارا  بین مدت زمان کوتاهی بعد از حرکت انفجارمهیبی رخ داد.

در نتیجه این انفجار 5 مسافر جان خود را از دست داده و 21 مسافر دیگر نیز شدیدا مجروح گردیدند.

 حال بعضی از مجروحین که به شفاخانه انتقال داده شدند، وخیم گزارش شده است.اخبار مربوطه