سه نقطه مورد هدف قرار داده شده در سوریه با 105 فیر راکت

سه نقطه مورد هدف قرار داده شده در سوریه با 105 فیر راکت

به تعداد 105 فیر راکت سه نقطه در سوریه را مورد هدف قرار داد


برچسب ها: سه نقطه , 105 فیرراکت , سوریه