شاخص بورس نیویورک سیر صعودی در پیش گرفت

ارزش شاخص‌های اصلی بازار بورس نیویورک در فعالیت امروز خود سیر صعودی در پیش گرفت

شاخص بورس نیویورک سیر صعودی در پیش گرفت

ارزش شاخص‌های اصلی بازار بورس نیویورک در فعالیت امروز خود سیر صعودی در پیش گرفت

ارزش شاخص‌های اصلی بازار بورس نیویورک در ساعات اولیه فعالیت امروز چهارشنبه 21 فبروری 2018 سیر صعودی در پیش گرفت.

شاخص اسهام صنعتی داوجونز افزایش 0.24 فیصدی و شاخص ستندرد اند پورز 500 صعود 0.30 فیصدی را شاهد بود.

بدین ترتیب شاخص داوجونز به 25.024.86 واحد و شاخص ستندرد اند پورز به 2.724.34 واحد رسید.

شاخص اسهام نسدق تکنولوژی نیز با افزایش 0.50 فیصدی به سطح 7.270.66 واحد صعود کرد.اخبار مربوطه