امیر کویت: "امیدوارم اختلافات در خلیج در ماه رمضان حل شود"

شیخ صباح الاحمد الجابر الثانی امیر کویت اظهار داشت امیدوارم "اختلاف متاثر کننده" بین کشورهای خلیج در ماه رمضان حل شود

امیر کویت: "امیدوارم اختلافات در خلیج در ماه رمضان حل شود"

شیخ صباح الاحمد الجابر الثانی امیر کویت اظهار داشت امیدوارم "اختلاف متاثر کننده" بین کشورهای خلیج در ماه رمضان حل شود

امیر کویت، طی سخنانی در تلویزیون دولتی این کشور گفت: "امیدوارم اختلاف تاسف آور در خلیج در این ماه پرفضیلت و در این شب های مبارک، از راه دیالوگ حل شود." 

صباح با اشاره به پیوندهای تاریخی بین کشورهای خلیج، روابط صمیمانه خانوادگی و منافع مشترک بین این کشورها، گفت، در این راستا برای تحقق امید و انتظارات ملت و حفظ پیوندها آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد

صباح همچنین افزود، کویت که به تهدید تروریزم آگاه است، برای مبارزه با هر شکلی از تروریزم با جامعه بین الملل همکاری داشته و برای خشکاندن ریشه های تروریزم تلاش می کند

کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر  و یمن در تاریخ 5 جون روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند

عربستان سعودی  امارات متحده عربی و بحرین حریم هوایی خود را به روی قطر بسته و از دیپلمات های خود خواسته بودند تا ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند

علاوه بر این عربستان سعودی تنها مرز زمینی قطر را نیز بسته استاخبار مربوطه