همه پرسی غیر قانونی در حکومت منطقه ای کرد شمال عراق

علیرغم اینکه محکمه فدرال عراق اعلام کرده است که همه پرسی نقض قانون اساسی میباشد، رای گیری در منطقه آغاز شد

همه پرسی غیر قانونی در حکومت منطقه ای کرد شمال عراق

علیرغم اینکه محکمه فدرال عراق اعلام کرده است که همه پرسی نقض قانون اساسی میباشد، رای گیری در منطقه آغاز شد

با وجود اعلام محکمه فدرال عراق بر غیر قانونی بودن و نقض قانون اساسی همه پرسی در حکومت منطقه ای کرد شمال عراق، این همه پرسی برای امروز آغاز شد.

حکومت منطقه ای کرد شمال عراق، علی رغم بایکوت این همه پرسی از سوی ترکمنها و اعراب منطقه، به غیر ازاربیل، سلیمانیه و دوهوک درسرتاسر ولایت کرکوک که دارای موقعیتی بحث بر انگیز میباشد، اولوسوالی طوزخرماتوی صلاح الدین و اولوسوالی هانکین ولایت دیاله و شهرهای جلاولا و قاره تپه، صندوقهایی رای گیری گداشته.

همه پرسی همچنین در شهرهای سنجار، محمور، تلکیف، همدانیه، شیخان، زوممار، ربیعه، نمرود و بارتیلای موصل که مدتی قبل از دست داعش آزاد شده است نیز انجام خواهد شد.

انتظار میرود 5 میلیون و 200 هزار تن در این صندوقها که در 12000 منطقه برعلاوه 7000 در مناطق مورد بحث جای گرفته اند، رای دهند.اخبار مربوطه