در نقاط دیده بانی ادلب سوریه، فعالیتهای نیروهای مسلح ترکیه آغاز شد

نیروهای مسلح ترکیه سرازدیروزدرنقاط دیده بانی شهرادلب سوریه به فعالیتهایشان آغاز کردند

در نقاط دیده بانی ادلب سوریه، فعالیتهای نیروهای مسلح ترکیه آغاز شد

بر اساس بیانیه صادره از جانب لوی درستیز والی اردوی ترکیه اعلام شد: "نیروهای نظامی ترکیه در چارچوب مذاکرات آستانه به منظور ایجاد آتش‌بس، محافظت و ادامه آن، رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان در منطقه کاهش تنش ادلب آغاز به فعالیت کرده و نیروهای مسلح ترکیه با فعالیتهای تجسس که روز 8 اکتبر 2017 در منطقه آغاز شده است، به شکلی هماهنگ، اقدام نموده و فعالیتهای دیده بانی خویش را نیز از روز 12 اکتبر 2017 در نقاط معینه آغاز کرده است."

دراین بیانیه همچنین اعلام گردید که ترکیه در چارچوب مذاکرات آستانه و به عنوان کشور ضامن آتش‌بس و بر أساس قوانین تعهد شده، به فعالیت میپردازد.اخبار مربوطه