ترتیب تظاهرات اعتراض آمیز به تصمیم ترامپ در سطح ترکیه

واکنش ها به اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادامه دارد

ترتیب تظاهرات اعتراض آمیز به تصمیم ترامپ در سطح ترکیه

واکنش ها به اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادامه دارد

امروز، جمعه، روز مقدس دنیای اسلام، در ترکیه و دیگر کشورها تظاهرات ترتیب خواهد یافت

در برنامه ها و تظاهراتی که به دنبال اقامه نماز جمعه در دنیای اسلام ترتیب خواهد یافت، تصمیم ترامپ مورد اعتراض قرار خواهد گرفت

در آدانا 67 انجمن و بنیاد به دنبال نماز جمعه کنفرانس مطبوعاتی انجام خواهند داد

در دیاربکر به پیشگامی نهادهای مدنی اسلامی، از مسجد اولوجامی بیانیه قرائت شده و تصمیم ترامپ مورد اعتراض قرار خواهد گرفت

در ارضروم تظاهرات حمایت از بیت المقدس در مسجد لالاپاشا ترتیب خواهد یافتاخبار مربوطه