آغاز مانور مشترک نظامی بین امارات و آمریکا با نام اتحاد آهنین 6

مانور مشترک امارات متحده عربی و آمریکا برای مدت دو هفته ادامه خواهد یافت

آغاز مانور مشترک نظامی بین امارات و آمریکا با نام اتحاد آهنین 6

مانور مشترک نظامی امارات متحده عربی و آمریکا با نام «اتحاد آهنین 6» در امارات متحده عربی آغاز شد.

امارات متحده عربی هدف از مانور مذکور را تبادل تجربیات نظامی میان دو کشور در راستای افزایش توانمندی و آمادگی رزمی نیروها، تحکیم روابط بین‌المللی، توسعه مهارت‌های نظامی نیروهای زمینی برای رسیدن به مهارت کافی در انجام ماموریت‌ها اعلام کرده است.

گفتنی است مانور مشترک میان نیروهای این دو کشور به نام  "اتحاد آهنین 5" ماه سپتامبر سال گذشته به مدت دو هفته در امارات متحده عربی برگزار شده بود.اخبار مربوطه