ادامه کمک های مالی و نظامی آمریکا به عناصر تروریستی " پ ک ک "

پنتاگون خواستار اختصاص 550 میلیون دالر جهت کمک به سازمان تروریستی " پ ک ک " از بودجه سال 2019 شده است

ادامه کمک های مالی و نظامی آمریکا به عناصر تروریستی " پ ک ک "

اداره نظارت عمومی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی از آغاز به آموزش دادن گروه هایی از تروریست های مورد حمایت آمریکا، پ.ک.ک/ پ.ی.د موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» تحت عنوان "نیروی امنیتی داخلی"، "نیروی امنیتی مرزی" و "نیروی متخصص انفجاری" در سوریه خبر داده و اعلام کرده است که نیروهای مبارزه با تروریزم را نیز در سوریه بازسازی می کند.

این درحالی است که وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» در بودجه سال 2019 خود، مبلغ 300 میلیون دالر برای گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د و همچنین 250 میلیون دالر به نیروی محافظ مرزی طلب کرده است. این موضوع بیانگر آنست که آمریکا صرفا در حال بازی با اسامی است و طرح و هدف اصلی آن همان تشکیل نیروی نظامی سی هزار نفری در شمال سوریه است

براساس گزارش بازرسی پنتاگون شمار نیروهای نظامی آمریکایی در سوریه در فاصله اکتبر- دسامبر سال گذشته به چهار برابر افزایش یافته و در حدود 2 هزار تن رسیده است. شمار افراد آموزش‌دیده توسط اردوی آمریکا در سوریه نیز حدود 12 هزار و 500 تن اعلام شده که بیش از 11 هزار از آنان را «نیروهای دموکراتیک سوریه» (تروریست های پ.ک.ک/ پ.ی.د) تشکیل می دهند.

در گزارش مذکور همچنین با اشاره به تجهیز این تروریست ها توسط اردوی آمریکا اظهار شده است که ایالات متحده به منظور اطمینان از استفاده درست از این تجهیزات به ویژه از طرف ی.پ.گ، آنها را تحت نظر دارد.

بنا بر این گزارش بیش از سه هزار تروریست پ.ک.گ/پ.ی.د موسوم به «ن.د.س» تحت عنوان به اصطلاح نیروهای امنیت داخلی رقه آموزش دیده اند.

در این گزارش با اشاره به اینکه به این نیروها جهت تامین امنیت مناطق آزاد شده از داعش آموزش داده شده، آمده است: آموزش "نیروی امنیتی داخلی"، "نیروی امنیتی مرزی" ، "نیروی متخصص انفجار" «ن.د.س» آغاز شده و برنامه هایی جدید برای بازسازی مجدد نیروهای مبارزه با تروریزم وجود دارد.

- آیا ایالات متحده در فکر ایجاد اردویی برای پ.ک.ک است؟

اولین بار خبرگزاری آناتولی طرح آمریکا برای ایجاد یک نیروی نظامی 30 هزار نفری از تروریست های پ.ک.ک/پ.ی.د تحت عنوان "نیروی امنیت مرزی" و "اردوی شمال سوریه" را به دنیا مخابره کرد.

اندکی پس از آن رایان دیلون، سخن‌گوی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در گفتگو با خبرگزاری آناتولی تاکید کرد که تاکنون 430 تن از این "نیروهای مرزی" آموزش دیده اند و اظهار داشت که شمار این نیروها به 30 هزار تن افزایش خواهد یافت.

به گفته وی تروریست های پ.ک.ک/ پ.ی.د موسوم به «ن.د.س» در راس این نیروها خواهند بود.

پنتاگون نیز به دلیل آنکه این موضوع منجر به بحران میان تورکیه و ایالات متحده میگردد، اعلام کرده بود که این نیروها "نیروی ثبات و امنیت داخلی" خواهند بود.اخبار مربوطه