مردم غوطه شرقی خطاب به اردوغان: "امیدوارانه منتظر شما هستیم"

مجلس محلی در غوطه شرقی تحت محاصره رژیم اسد در سوریه برای یاری و جلوگیری از بروز فاجعه بزرگ انسانی، از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه دعوت کرد

مردم غوطه شرقی خطاب به اردوغان: "امیدوارانه منتظر شما هستیم"

مجلس محلی در غوطه شرقی تحت محاصره رژیم اسد در سوریه برای یاری و جلوگیری از بروز فاجعه بزرگ انسانی، از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه دعوت کرد

بخاطر یاری رسانیدن به پایان یافتن حملات و محاصره و جلوگیری از بروز فاجعه انسانی بزرگ مجلس محلی درغوطه شرقی تحت محاصره رژیم اسد در سوریه، از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ، دعوت بعمل اوردند. 

مجلسی محلی درغوطه شرقی که از جانب مخالفین تاسیس شده است، در نامه ای مکتوب از اردوغان رئیس جمهور تورکیه طلب کمک و یاری کرد

در این نامه آمده است، رژیم اسد و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در حال آمادگی در جهت ترتیب حملات بزرگتر هستند

در نامه مجلس محلی غوطه شرقی آمده است: "محاصره این شهر که بیش از 5 سال است ادامه دارد، به ویژه بر روی زنان و کودکان تاثیرات ماندگار داشته وطیاره های جنگی رژیم و روسیه، مراکز حیاتی و شفاخانه ها را  مورد هدف قرار می دهند

به عنوان مجالس محلی حومه  دمشق پایتخت سوریه، از شما از آنجایی که در جامعه اسلامی و جامعه بین الملل صاحب نفوذ هستید، در جهت اقدام فوری برای حفظ جان غیرنظامیان و اعمال فشار به رژیم اسد و شبه نظامیان تحت حمایت ایران، درخواست یاری میکنیم. مابه نماینده گی ازمردم غوطه شرقی طلب یاری و مداخله فوری می کنیم. برای شکست محاصره شهر از سوی رژیم، ایجاد سهولت در ورود یاری های انسانی و جلوگیری از بروز فاجعه انسانی، امیدوارانه منتظر شما هستیم." 

در غوطه شرقی که تحت کنترل مخالفین قرار دارد، در حدود 400 هزار غیرنظامی زندگی می کند

نیروهای رژیم اسد در طول سه روز اخیر بیش از 250 غیرنظامی را  کشته و 22 شفاخانه را مورد هدف قرار داده است.اخبار مربوطه