بیانیه پایانی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی تورکیه

بیانیه اختتامیه یی بعد ازختم اجلاس دیروز شورای امنیت ملی تورکیه در مجتمع قصر ریاست جمهوری تورکیه انتشار یافت

بیانیه پایانی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی تورکیه

بیانیه اختتامیه یی  بعد ازختم اجلاس دیروز شورای امنیت ملی تورکیه در مجتمع قصر ریاست جمهوری تورکیه انتشار یافت.

شورای امنیت ملی تورکیه به توافق حاصله با روسیه در زمینه متوقف ساختن حملات متوجه به منطقه عاری از درگیری ها در شهر ایدلیب سوریه اشاره کرد.

در این بیانیه به اهمیت توافق حاصله با روسیه در زمینه متوقف سازی حملات متوجه به منطقه عاری از تنش در ایدلیب تاکید گردید.

در بیانیه مذکور با تاکید به اهمیت عاری سازی سوریه از تروریزم چنین گفته شد : در اجلاس شورای امنیت ملی قاطعیت ادامه فعالیت های مربوط به عاری سازی دیگر مناطق سوریه از عناصر تروریستی مورد تایید قرار گرفت. در پیدایش راه حل به بحران سوریه از جامعه بین المللی دعوت شده است تا به مسئولیت های سیاسی و انسانی خود بشکلی سریع تر و موثر تر جامه عمل بپوشانند.

در بیانیه پایانی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی تورکیه با تاکید به اهمیت پاکسازی سوریه از تروریزم چنین گفته شد : انتظار داریم تا نقشه راهی که برای پاکسازی منطقه منبج از سازمان تروریستی پیرامون آن به توافق رسیدیم، با حساسیت مورد اجرا قرار داده شود.

در بیانیه مذکور همچنین تاکید گردید: تحویل دادن تروریستهای دستگیر شده در خارج از کشور به سیستم قضایی تورکیه ، نشانگر قاطعیت تورکیه است و این عملیات ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه