در اسرائیل تعداد افرادیکه باخود سلاح حمل میکنند افزایش یافته است

طی دو ماه اخیر تعداد افرادی که در اسرائیل جواز حمل سلاح با خود راگرفته اند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 183 فیصد افزایش پیدا کرده است

در اسرائیل تعداد افرادیکه باخود سلاح حمل میکنند افزایش یافته است

طی دو ماه اخیر تعداد افرادی که در اسرائیل جواز حمل سلاح با خود راگرفته اند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 183 فیصد افزایش پیدا کرده است

در پی تسهیل قانون حمل سلاح در اسرائیل از سوی گیلاد اردان، وزیر امنیت داخلی و امور استراتژیک این کشور صورت گرفت، تعداد افرادی که با خود سلاح حمل میکنند، افزایش یافت.

به گزارش روزنامه "هاآرتص"، طی دو ماه اخیر تعداد افرادی که جواز حمل سلاح گرفته اند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 183 فیصد افزایش یافته است.

پس از ابلاغ قانون جدید حمل سلاح در اسرائیل، دو هزار و 800 غیرنظامی تقاضای دریافت جواز حمل سلاح دادند.

بر اساس گزارش مذکور، با اجرای این قانون جدید 35 تا 40 هزار غیرنظامی دیگر در اسرائیل دارای جواز حمل سلاح گرم خواهند شد. بدین ترتیب بدون در نظر گرفتن پولیس و نیرهای اردوی این کشور، بیش از 140 هزار غیرنظامی در اسرائیل دارای جواز حمل سلاح گرم خواهند شد.

عایده توما سلیمان نماینده عرب کنست تسهیل دریافت جواز حمل سلاح را بسیار خطرناک ارزیابی کرده و گفت: این کار باعث به خطر انداختن جان حدود نیم میلیون انسان است، چونکه یک انسان به بهانه دفاع از خود میتواند فیر کند و جان تعداد زیادی را به خطر بیندازد.اخبار مربوطه