پاندای غول پیکر باغ وحش جاپان ولادت کرد

شین شین پاندای غول پیکر باغ وحش انودرجاپان پس از5 سال دوباره یک توله به دنیا آورد

پاندای غول پیکر باغ وحش جاپان ولادت کرد

شین شین، پاندای غول پیکر 11 ساله باغ وحش یئنو درجاپان، پس از 5 سال دوباره یک توله به دنیا آورد.

مسئولان باغ وحش با انتشار عکسی غیرواضح از شین شین و توله اش، اعلام کرده اند که جنسیت پاندای متولد شده هنوز مشخص نشده است.

شهردارتوکیواعلام کردکه برای انتخاب نام پاندای جدید ازمردم کمک خواهند خواست.

ازسوی دیگرسخنگوی دولت جاپان درجلسه هفتگی خود باخبرنگاران با اعلام اینکه ازتولد توله پانداخوشحال هستند، آرزوکرد که توله متولد شده سالم رشد کند.

گفتنی است شین شین پیش ازاین درسال 2012 نیزتوله دیگری رابه دنیا آورده بود. اما توله متولد شده پس ازیک هفته مرده بود. شین شین و ری ری جفت وی در سال 2011 از چین به جاپان آورده شده اند.اخبار مربوطه