دستگیری مهاحرین قاچاق افغانی ،پاکستانی و سومالیایی در موغله ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 76 تبعه خارجی که قصد مهاجرت غیرقانونی به خارج از ترکیه داشتند را دستگیر کردند

دستگیری مهاحرین قاچاق افغانی ،پاکستانی و سومالیایی در موغله ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 76 تبعه خارجی که قصد مهاجرت غیرقانونی به خارج از ترکیه داشتند را دستگیر کردند

نیروهای گاردساحلی اولوسوالی بودروم ولایت موغله ترکیه٬ 76 تبعه خارجی از جمله زنان و کودکان را که قصد داشتند از طریق غیرقانونی با قایق به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند را دستگیر کردند.

این افراد اتباع کشورهای سومالیا، افغانستان، پاکستان بودند که توسط نیروهای گارد ساحلی در آبهای ساحه چتال آدا در یک قایق چوبی با بیرق آمریکا دستگیر شدند.

این افراد ابتدا به قوماندانی گارد ساحلی اولوسوالی بودروم و پس از اقدامات لازم برای اخراج از کشور به اداره پولیس ولایت موغله انتقال داده شدند.

در این راستا سه تبعه گرجستانی به ظن قاچاق انسان بازداشت شدند.اخبار مربوطه