گرفتن تصامیم‌ امریکایی بدین بزرگی از جانب یک سفیرتاسف ‌بار است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که تصمیم‌گیری درمورد سیاست های ایالات متحده آمریکا توسط سفیراین کشوردرانقره، تاسف بارخواهد بود

گرفتن تصامیم‌ امریکایی بدین بزرگی از جانب یک سفیرتاسف ‌بار است

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورترکیه درجمع شهر داران کشوردرمجتمع ریاست جمهوری بیش تیپه در انقره گفت: "مدیریت سیاست های کشوری به بزرگی ایالات متحده آمریکا به وسیله سفیر این کشور در انقره، تاسف بار است".

ادامه سخنان رئیس جمهور ترکیه در این دیدار به شرح زیر است:

-  کشور ما برای حفظ حضور و بقای هزار ساله خود در این منطقه جغرافیایی در حساس‌ترین دوران خود به سرمیبرد. با دومین جنگ استقلال کشور مواجه هستیم. قصد دارند ما را از داخل و خارج محاصره کنند، زیرا تحمل یک ترکیه‌ قدرتمند را ندارند.

- دروغ‌های رسانه ای و تلاش برای از بین بردن اعتبار شخص من، دولت و کشورمان وجود دارد. اصول دیپلماتیک زیر پا گذاشته میشود. بحران ویزه با آمریکا نیزاز جمله اینهاست. کسی که باعث این واقعه شد یک سفیر است. قابل پذیرش نیست که آمریکا شریک استراتژیک خود را فدای یک سفیر حد ناشناسش کند.

- ما دولت قبیله ای نیستیم. مابه شما نیازی نداریم. زمانی که ما از شما در قبال پرداخت پول، سلاح میخواهیم به کنگره راجع میسازید، اما به گروه تروریستی اسلحه مجانی میدهید. دلیل این نیز محاصره ترکیه از سمت جنوب است.

- برخی محاسبات در مورد عدم صدور ویزه مطرح میشود؛ مثلا اینکه ترکیه با این اقدام 50 میلیارد دالر زیان می‌بیند. با کدام اساس این سخن را میگویند، غیرقابل درک است. حجم تجاری ما با آمریکا در دوران اخیر به کمتر از 15 الی 16 میلیارد دالررسیده است.

- این یک طرف قضیه. طرف دیگر هم اینکه مبلغ مذکور، اکثرا مربوط به خریدهای ما در زمینه صنایع تجاری ازآمریکاست . صادرات ما به این کشور بسیار جزئی بوده است.

- همیشه خواستیم که درراستای پیمان‌های دوجانبه برای مبارزه با گروه های تروریستی به ویژه پ.ک.ک و فتو اقدام کنند، اما هرگز به عنوان یک کشور متحد و دوست اقدام لازمه را انجام ندادند.

- به جای اینکه دشمنان دموکراسی و قاتلان هموطنان ما را تحویل دهند در خواست ما را وارد مسیر بروکراسی کردند. به جای رعایت قرارداد، به دورزدن و ایجاد بهانه های حقوقی پرداختند.

-ایردوغان با اشاره به توطئه ونقشه های پلید زیادی که برای جلوگیری از پیشرفت تورکیه توسط بازیگران مختلف اظهار داشت که: ایشان وقتی میببیند که ترکیه سر تعظیم فرود نمی‌آورد دیگر نمیدانند چه کار کنند. ظن آنرا دارند که با راه اندازی همچو بازی‌های زشت، می‌توان به تورکیه  ضربات اقتصادی زد، ویابه وسیله حمله با توپ و تانک به اراده ملی، و ایجاد نفاق، درگیری مذهبی و قومی، حمایت و پشتیبانی از گروه های تروریستی اشاره و غیره تلاش در تضعیف ما دارند.

- آنها برای این کار از گروه‌های فتو، پ.ک.ک، داعش و د.ح.ک.پ.ج به عنوان ابراز استفاده میکنند. رسانه‌های این گروهی انها علیه من و برای تخریب دولت ما فعالیت میکنند. در حالیکه ما در راه راست با اراده‌ای راسخ به مسیر خود ادامه میدهیم.

-  ترکیه با یک تصفیه حساب چندین ساله مواجه است. اینکه در محله کادی کوی استانبول نوشته اند، " ظلم درسال 1453آغاز شد" یک اتفاق تصادفی نیست. اینگونه شعارها را میراث داران بیزانس‌ مینویسند، نه فرزندان این میهن.

- احتمالا فکر میکنند ما نابینا و ناشنوا هستیم. شاید چنین عادت کرده اند، ولی ترکیه تغییر کرده است. اکنون با ترکیه حاضر در رقابتهای بین المللی مواجه هستند. شما نیز سنگ بنای آن هستید.

- اگر ثابت قدم بایستید اینها نمیتوانند دراین اطراف حضور پیدا کنند. آنها با تمامی سربازان و لوژیونرهایی که سالهاست از آنان پشتیبانی میکنند ما را هدف قرار داده و خواهند داد، ولی ما مستحکم و قوی خواهیم ایستاد.

- چه کسی میتواند ادعا کند هدف از ایجاد کریدور تروریستی در مرز جنوبی ما مبارزه با داعش است. کریدور تروریستی فقط برای محاصره ترکیه است. رژیم به پ.ک.ک میگوید در کنارتان هستیم. به بارزانی میگوید در کنارتان هستیم. پ.ی.د که با بارزانی اختلاف داشت اکنون میگوید ما با هم هستیم.

-  خطاب به وزرای دولت میگویم؛ تفنگچه "سیگ ساور" از این پس توسط نیروهای امنیتی استفاده نخواهد شد، بلکه سلاح ساخت کشورمان را به کارخواهیم برد. اینها قصد دارند ملت ترکیه را به زانو در آورند.

- کسانی که سوریه را تبدیل به بازار فروش سلاح و قاتلان را با دستان خون‌آلود به اسلحه مدرن مجهز کرده اند، این اقدامات را به عشق دموکراسی انجام نمیدهند. اینها بویی از دموکراسی نبرده اند.

- کسی حق ندارد به ترکیه درس قانونمندی بدهد. کسانی که با سرکرده های تروریست‌ها در قندیل مستقیما ارتباط دارند نمیتوانند به ما درس حقوق بدهند. روند پیگیری های قضایی را طبق قانون اساسی اجرا میکنیم.

- هیچ کشوری در دنیا صبر ما در قبال استندردهای دوگانه را نمیتواند داشته باشد. کشور دیگری وجود ندارد که تلاش کند علی رغم ده ها چاقویی که از پشت به ما زدند، با همه دوست باشد.

- حزب اپوزیسیون میگوید، 'هیچ کشوری حاضر به مذاکره و گفتگو با اینها نیست'. یکی از پروفیسورهای آنها چنین بیان داشته است که گویا " ترکیه ای وجود دارد که از غرب جدا شده و به شرقمیانه پناه برده است." اینها حد و مرز خود را نمیشناسند. شما از درک اینکه از چه دفاع میکنید و موقعیت کنونی ترکیه چیست عاجز هستید.اخبار مربوطه