آماروارقام عملیات ضد تروریستی در طول یک هفته اخیر

در عملیات ضد تروریستی که درطول یک هفته اخیرراه اندازی گردید، به تعداد 32 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد

آماروارقام عملیات ضد تروریستی در طول یک هفته اخیر

در عملیات ضد تروریستی که درطول  یک هفته اخیرراه اندازی گردید، به تعداد 32 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد

وزارت داخله ترکیه اعلام داشته است که، بین روزهای 27 نوامبر الی 4 دسامبربه تعداد 1438 بارعملیات ترتیب داده شده است

درنتیجه این عملیاتها به تعداد 11 تروریست به هلاکت رسیده، 16 تروریست دستگیر و 5 تروریست تسلیم شده است

همچنان مقادیر زیادی سلاح  ومهمات جنگی همراه با تعداد زیادی از پناهگاه های این سازمان تروریستی نیز منهدم ساخته شده است.

در بین این تروریست ها شماری از سرکردگان سازمان تروریستی نیز وجود داشت

در عملیات ضد تروریستی هفته اخیر، 246 تن به ظن  همکاری با سازمان تروریستی پ ک ک، 69 تن به ظن از ارتباط با سازمان تروریستی داعش و 664 تن دیگر نیز به ظن همکاری با سازمان تروریستی فتو بازداشت شدند. 

در چارچوب مبارزه با جرایم سیبری، 433 حساب کاربری در سایت اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته و تحقیقات عدلی در ارتباط با 175 تن آغاز شد.

در خلال این عملیات ها 4505 تن نیز بازداشت شده است.اخبار مربوطه