اعطای تقدیرنامه به سرباز ترکی که از سربازان مجروح ایرانی مواظبت کرده بود

افسر ترکی که به سربازان ایرانی مجروح شده در نتیجه حمله اعضای سازمان تروریستی پ ک ک در مرز ترکیه و ایران، کمک کرده بود، جایزه گرفت

اعطای تقدیرنامه به سرباز ترکی که از سربازان مجروح ایرانی مواظبت کرده بود

انور اونلو قوماندان ایغدیر، ازداکترنظامی، محمت بهادر چالخان که با درخواست سربازان ایرانی مجروح شده در حمله اعضای سازمان تروریستی پ ک ک در منطقه گوک آی واقع در مرز ترکیه و ایران به منطقه اعزام شده بود، در دفترش میزبانی کرد.

وی که درتاریخ 4 دسامبر 2017، با پشتکاربسیار، علیرغم شرایط دشواردرمنطقه، جهت کمک به سربازان ایرانی مجروح، به منطقه رفته بود، "تقدیرنامه" دریافت کرد.

قوماندان ایغدیرطی سخنانش، گفت: "داکترنظامی، با مداخله موفقیت آمیزی که علی رغم شرایط بد و سخت منطقه لایق به دریافت این تقدیرنامه شد. من به نوبه خود از وی قدردانی کرده و به دلیل عزمی که داشته است، تشکرمیکنم. امیدوارم که به فعالیتهای موفقیت امیزش ادامه دهد."

گفتنی است 4 تن از انجنیران ایرانی و سرباز که در مرز میان ایران و ترکیه و در طرف ایران، به مصروف کار بودند، درنتیجه حمله اعضای سازمان تروریستی پ ک ک مجروح شده بودند.

گروه ایرانی به دلیل دور بودن پوسته های نظامی نیروهای امنیتی ایرانی از منطقه، جهت انتقال مجروحان به شفاخانه، تقاضای کمک کرده و سربازان ترک به آنها دست یاری دراز کرده بودند.اخبار مربوطه