توجه هنردوستان به 448 نوع اثر تاریخی در موزیم فرش استانبول

موزیم فرش سلطان احمد استانبول با نگهداری از 448 نوع اثر تاریخی مربوط به قرن چهاردهم تا بیستم، یکی از مراکز عمده گردشگری این شهر در ترکیه محسوب میشود

توجه هنردوستان به 448 نوع اثر تاریخی در موزیم فرش استانبول

موزیم فرش سلطان احمد استانبول با نمایش 448 تخته فرش تاریخی و هنری از قرن چهاردهم تا بیستم علاقه گردشگران و هنردوستان را به خود جلب کرده است.

هدف از تاسیس این موزیم، حفاظت از فرش های تاریخی و معرفی و انتقال آنها به نسل های آینده است. این موزیم سال 1979 درعمارت "خونکار"مسجد سلطان احمد افتتاح و چند سال بعد آثار آن به عمارت ایا صوفیه انتقال داده شد.

تاثیرهنر کاشی‌کاری وخط کوفی درنقش قالین‌های دوران سلجوقیان قابل مشاهده است. درفرشهای عصر ملوك الطوایفی در آناتولی (قرن چهارده و پانزدهم) نیز طر‌حهای‌ جالب تصاویر حیوانات و طبیعت را میتوان دید.

فرش های دوره اول عثمانی با اشکال هندسی و تصاویر گل و گیاه نقش یافته اند. در قرن 16 و 17 و در دوران کلاسیک عثمانی طرح قالین‌ها تغییر چشمگیری یافتند. در این دوره میتوان زیباترین نمونه ها را در هنر قالین بافی مشاهده کرد.

در این موزیم 448 نوع فرش به صورت دوره‌ای در سه گالری عرضه میشود. در گالری اول، آثار عصر ملوک الطوایفی در آناتولی (دوره اول عثمانی) در گالری دوم، آثار دوره عثمانی درآناتولی مرکزی وشرقی ودر گالری سوم نیز آثار بزرگ دوره عثمانی به نمایش گذاشته میشود.

گفتنی است این موزیم فرش در منطقه فاتح میدان سلطان احمد استانبول واقع شده و به جز روزهای دوشنبه در تمام ایام هفته آماده استقبال از گردشگران و مشتاقان هنر قالین بافی میباشد.اخبار مربوطه