انجام صحبت تیلفونی اردوغان و روحانی

روسای جمهور تورکیه و ایران از تقویت همکاری‌های دو کشور در زینه های مسائل امنیتی ابراز رضایت کردند

انجام صحبت تیلفونی اردوغان و روحانی

روسای جمهور تورکیه و ایران از تقویت همکاری‌های دو کشور در زینه های مسائل امنیتی ابراز رضایت کردند.

روسای جمهور تورکیه و ایران از تقویت همکاری‌های دو کشور در خصوص مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم ابراز رضایت کردند.

در گفتگوی تیلفونی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با حسن روحانی همتای ایرانی اش روی مسایل امنیتی و مبارزه با تروریزم  صحبت همه جانبه صورت گرفت.

همچنان در تماس تیلفونی اردوغان و روحانی پیشرفت در حل مساله سوریه در نشست سوچی که به ابتکار روسیه و حمایت تورکیه و ایران برگزار می‌شود، مثبت ارزیابی شد.اخبار مربوطه