تورکیه به تصمیم پارلمان اروپا هیچ ارزشی قایل نیست

تورکیه اعلام داشت: تصمیم مسخره پارلمان اروپا تحت عنوان اوروپا تحت عنوان " وضعیت حقوق بشر در تورکیه " از نظر ما بی اعتبارو فاقد ارزش میباشد

تورکیه به تصمیم پارلمان اروپا هیچ ارزشی قایل نیست

تورکیه به تصمیم مسخره پارلمان اروپا تحت عنوان " وضعیت حقوق بشر در تورکیه " هیچ ارزشی قایل نبوده و تصریح میدارد که "این تصمیم از نظر ما بی اعتبار بوده و فاقد ارزش است"

وزارت امورخارجه تورکیه در رابطه با تصمیم پارلمان اروپا تحت عنوان " وضعیت حقوق بشر در تورکیه " اعلام کرد : اتخاذ چنین تصمیمی از سوی پارلمان اروپا که به نصب تکه پارچه های به اصطلاح پرچم سازمان تروریستی در ساختمان خود اجازه میدهد در اصل چندان تعجب آور نیست.

در اطلاعیه وزارت امورخارجه تورکیه چنین گفته شد : تصمیم پارلمان اروپا تصمیمی بدور از درک شرایطی است که تورکیه منحیث یک کشور واقع در منطقه جغرافیایی تغذیه گر آزمون های حیاتی از نظر شرایط امنیتی که برای تامین عنصر ثبات در آن با قاطعیت به مبارزه با سازمانهای تروریستی " YPG/PYD, PKK, DEAŞ, FETÖ " ادامه میدهد، بدور است. این تصمیم  شامل ادعاهای بی مسندی است که صرفا برای انتقاد از تورکیه اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه ضمن اشاره به اینکه اتخاذ تدابیر موثری مانند وضعیت فوق العاده برای رفع تهدیدات متوجه به موجودیت دولت تورکیه و حق زندگی دموکراتیک ملت تورکیه وظیفه دولت جمهوری تورکیه که طبیعی ترین حق آن است گفته شد: این تدابیر در چهارچوب موازین حقوقی و بشکلی مناسب با تعهدات بین المللی تورکیه به پیش برده میشود.

در اطلاعیه مذکور ضمن اشاره به اینکه هیچ روزنامه نگار بازداشتی، نماینده پارلمانی و یا مدافع حقوق بشر که در تصمیم پارلمان اروپا از آنها سخن رفته، بعلت اجرای شغل خود تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند گفته شد: این افراد بدلیل جرایمی که مرتکب شده اند ، از سوی مراجع قضایی مستقل و بی طرف تحت بازجویی قرار گرفته اند. عملیات نظامی شاخه زیتون در منطقه عفرین سوریه با استناد به  ماده 51 منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دفاع مشروع از خود از سوی تورکیه در منطقه ترتیب یافته است.

در ادامه اطلاعیه وزارت امورخارجه تورکیه چنین آمده است : انتقادات از مبارزه تورکیه با تروریزم که تورکیه با فداکاری ها و ایثارگری های فراوان به پیش میبرد، نشان میدهد که برخی عناصر در بنیه پارلمان اروپا فاقد ظرفیت درک اهمیت حیاتی این مبارزه در عین حال از نظر اروپا میباشد. البته اتخاذ چنین تصمیمی از سوی پارلمان اروپا که به نصب تکه پارچه های به اصطلاح پرچم سازمان تروریستی در ساختمان خود اجازه میدهد، تعجب آور نبوده و نشانگر حقانیت دولت و ملت تورکیه در عدم ترتیب اثر دادن به پارلمان اروپا که دیگر قابل اعتماد بودن خود را از دست داده ، میباشد. به همین علت تصمیم مذکور از نظر ما بی اهمیت بوده، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است.

در تصمیمی که مجمع عمومی پارلمان اروپا دیروز اتخاذ کرد، اعمال مجازات از سوی تورکیه بر علیه مبلغان تروریزم محکوم شده بود.

در تصمیم مذکور ضمن دعوت به حمایت از افرادی که بعلت فعالیت های تروریستی تحت نظر قرار گرفته و یا دستگیر شده اند، خواسته شد تا تبلیغات تروریستی که در بسیاری از کشورهای اروپایی منع شده است در تورکیه در چهارچوب آزادی اندیشه ارزیابی شده و به بازداشت ها پایان داده شود.

پارلمان اروپا که حمایت برخی از نمایندگان خود از سازمانهای تروریستی و ترتیب تظاهرات از سوی عناصر " پ ی د – پ ک ک " در مقابل ساختمان پارلمان را نادیده میگیرد از عملیات نظامی شاخه زیتون انتقاد کرده و از بعد غیر انسانی این عملیات اظهار نگرانی کرده بود.

پارلمان اروپا همچنین خواستار لغو مقررات وضعیت فوق العاده در تورکیه بعد ازانجام کودتای نافرجام 15 ام جولای سال 2016 توسط ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن شده بود.اخبار مربوطه