تورکیه مصوبه هالند را بی اعتبار دانست

بیانات مهم وزیر اتحادیه اروپای تورکیه در مورد سیاست هالند

تورکیه مصوبه هالند را بی اعتبار دانست

تورکیه اعلام کرد : تصمیم پارلمان هالند در مورد به رسمیت شناختن ادعاهای کذایی ارمنی ها در مورد وقایع سال 1915 از نظر ما بی مسند بوده و آن را به هیچ می شماریم.

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپای تورکیه و سرپرست تورکیه در مذاکرات با این اتحادیه طی سخنانی در این رابطه ضمن محکوم ساختن مصوبه پارلمان هالند اعلام کرد: این مصوبه از نظر ما بی اعتبار و فاقد ارزش حقوقی است.

وزیر اتحادیه اروپای تورکیه چنین گفت: ما می خواهیم تا هالند که در مسائلی مانند قتل عام سربرنیتسا (1995) دارای مسئولیت بسیار جدی و بزرگی بوده و در کارهای بسیار اشتباهی دست داشته است، در مورد اینگونه وقایع با دقت و اهتمام بیشتری حرکت کند. به همین علت می گوئیم که این تصمیم از نظر ما بی اعتبار است و آن را به هیچ می شماریم.

عمر چلیک ضمن اشاره به اینکه مصوبه هالند در مورد به رسمیت شناختن ادعاهای کذایی ارمنی ها پیرامون وقایع سال 1915 ارمنستان را به انزوا و تنهایی سوق داده است اعلام کرد: در ماه جولای سال 1995 نیروهای صرب در قتل عام هایی که بطور سیستماتیک انجام دادند، در سربرنیتسا ظرف 5 روز 8372 بوشناک را قتل عام کرده و به صدها زن و دختر بچه تجاوز کردند. حتی ظرف یک روز بیش از 20 هزار پناهجو با توسل به زور از سربرنیتسا رانده شدند.

سرپرست هئیت تورکیه در مذاکرات با اتحادیه اروپا در ادامه سخنان خود چنین گفت : هزاران بوشناک فراری از حملات صربها به سربرنیتسا که از سوی سازمان ملل متحد بعنوان منطقه بی طرف اعلام شده و از سوی 400 سرباز سپاه صلح هالندی حراست می شد، پناه بردند. ولی هزاران بوشناک از سوی سربازان هالندی روز 11 ام جولای سال 1995 به سربازان صرب تحت قومانده راتکو ملادیچ ملقب به " قصاب صرب " تحویل داده شدند. این سربازان تمامی پسربچه ها و دختر بچه های بالای 12 سال را از هم جدا کرده و به دو گروه تقسیم کردند. دختر بچه ها مورد تجاوز قرار گرفته و پسر بچه ها نیز با کامیون ها و بس ها به کام مرگ فرستاده شدند.اخبار مربوطه