بازداشت مهاجرین قاچاق در ولایت وان تورکیه

در ولایت وان ترکیه 37 مهاجر قاچاق که میخواستند از راههای غیر قانونی وارد اینکشور گردند، دستگیر شدند

بازداشت مهاجرین قاچاق در ولایت وان تورکیه

در ولایت وان ترکیه 37 مهاجر قاچاق که میخواستند از راههای غیر قانونی وارد اینکشور گردند، دستگیر شدند

به تعداد 37 تن از مهاجران  قاچاق که میخواستند از راههای غیر قانونی وارد تورکیه گردند، درولایت وان اینکشوردستگیر شدند.

براساس اطلاعیه رسیده از  ژاندارم ولایت وان، تیمهای ژاندارم اولوسوالی توشبا، مینی بس مشکوکی در نزدیکیهای معدن سنگ قدیمی در محله ساغلام تاش را تحت کنترل قرار دادند.

در این چهارچوب 37 مهاجر قاچاق تبعه افغانستان دستگیر شدند.

راننده مینی بس مذکورتحت نظر قرار گرفته و مهاجرین نیز به مقامات ذیعلاقه تحویل داده شدند.اخبار مربوطه