پیام قهرمان به مناسبت سالگرد قبول سرود ملی تورکیه در مجلس ملی کبیر

امروز 12 ام ماه مارچ سالگرد قبول سرود ملی مان در مجلس ملی کبیر تورکیه است

پیام قهرمان به مناسبت سالگرد قبول سرود ملی تورکیه در مجلس ملی کبیر

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه به مناسبت سالگرد قبول سرود ملی تورکیه پیامی انتشار داد.

قهرمان در پیام خود به همین مناسبت چنین گفت : آرزو می کنم سرود ملی تورکیه با صدای اهتزاز بیرق سرخ رنگ مان در پهنای آسمانها، تا ابد در دل و زبانمان جاویدان بماند.

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه در پیام خود چنین گفت: محمت عاکف ایرسوی شاعر نامدار و بزرگ تورکیه در زمان حیات خویش، در راه همبستگی و اتحاد تمامی مسلمانان جهان مبارزه کرد. مرحوم عاکف که همواره مدافع اعتقاد و ایمان به وحدت و برادری مسلمانان بود در اشعار سرود ملی نیز این وظیفه مهم و خطیر را با جملات ناب و اصیل بر زبان جاری ساخته است.

رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه در پایان پیام خود تاکید کرد : از بنیانگذار استقلال و تمامی شهدا و مجروحین راه وطن که ضامن آینده مان هستند، با سپاس و منت یاد کرده و از پروردگار متعال می خواهیم تا ملت تورکیه را در شرایطی قرار ندهد که یکبار دیگر مجبور به نوشتن سرود ملی گردد.اخبار مربوطه