ما برای مذاکره با آمریکا آماده ایم، به شرطی که تهدید، تحمیل و تحریم وجود نداشته باشد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه، اعلام کرد که برای حل بحران ایجاد شده بین تورکیه و آمریکا با هر آنچه در توان دارند تلاش میکنند ولی مخاطبی در مقابل شان دیده نمیشود

ما برای مذاکره با آمریکا آماده ایم، به شرطی که تهدید، تحمیل و تحریم وجود نداشته باشد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه، اعلام کرد که برای حل بحران ایجاد شده بین تورکیه و آمریکا با هر آنچه در توان دارند تلاش میکنند ولی مخاطبی در مقابل شان دیده نمیشود.

در سومین روز کنفرانس سفرا، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه و رخسار پکجان وزیر تجارت سخنرانی کردند.

چاووش اوغلو در جریان این کنفرانس با بحران اقتصادی با آمریکا اشاره کرده و گفت: در طول این روند این نکته را بدانید که ما وظیفه خود را انجام داده و درهمه حال از برخورد سازنده یی پیروی کردیم. ولی در طرف مقابل مان مخاطب مناسبی پیدا کرده نتوانستیم.

وزیر خارجه با اشاره به اینکه تورکیه همواره آماده است تا برای حل بحران پای میز مذاکره حاضر شود گفت: ما آماده ایم تا همه چیز را مذاکره کنیم. ولی به یک شرط. تهدید و تحمیل وجود نداشته باشد. البته که راه های اشتباهی نظیر اعمال تحریم نیز نباید وارد کار شود.

رخسار پکجان وزیر تجارت نیزاعلام کرد که آمریکا را به مذاکره درنشستی درسازمان تجارت جهانی دعوت کرده اند. پکجان تاکید کرد که دعوتنامه شرکت در این نشست را به دست آمریکایی ها رساندیم. بدین وسیله نیز روند این دعوی در سازمان تجارت جهانی را آغاز کردیم.اخبار مربوطه