شرایط اعطای شهروندی در تورکیه تسهیل یافت

شرایط لازم برای کسب حق شهروندی تورکیه برای اتباع خارجی تسهیل یافت

شرایط اعطای شهروندی در تورکیه تسهیل یافت

شرایط لازم برای کسب حق شهروندی تورکیه برای اتباع خارجی تسهیل یافت

بر اساس اصلاح قانون اعطای شهروندی تورکیه که امروز در روزنامه رسمی کشور منتشر شد٬ شرایط لازم برای کسب حق شهروندی تورکیه برای اتباع خارجی تسهیل یافت.

بر این اساس به اتباع خارجی که در تورکیه اقدام به سرمایه‌ گذاری مستقیم حداقل با مبلغ 500 هزار دالر و یا معادل آن به لیره ترک کنند٬ امتیاز حق شهروندی داده می‌شود. پیشتر این میزان سرمایه گذاری حداقل 2 میلیون دالر بود.

همچنین بر اساس اصلاحیه جدید، به اتباع خارجی که در تورکیه اقدام به سرمایه‌گذاری به صورت غیر منقول و ملکی با مبلغ 250 هزار دالر و یا معادل آن به لیره تورک کنند نیز حق شهروندی اعطا میشود.

حداقل بهای خرید املاک و خانه رهایشی در تورکیه در راستای اخذ حق تابعیت کشور از سطح 1 میلیون دالرآمریکا به 250 هزار دالر کاهش یافت.

همچنین شرط ایجاد اشتغال برای 100 شهروند تورک جهت دریافت حق شهروندی تورکیه به 50 نفر تغییر کرد.

برای دریافت امتیاز شهروندی در تورکیه، میزان حداقل پس انداز سه ساله در بانک های اینکشور از 3 میلیون دالر به 500 هزار دالر آمریکا کاهش یافت.اخبار مربوطه