اعلام اهداف اقتصادی جدید تورکیه

برنامه اقتصادی جدید تورکیه از سوی برائت آلبایراق اعلام گردید

اعلام اهداف اقتصادی جدید تورکیه

برائت آلبایراق وزیر دارایی و خزانه داری تورکیه اعلام کرد : برنامه جدید اقتصادی تورکیه را بر روی سه اصل اساسی استوار ساخته ایم این اصول عبارتند از  تامین توازن ، دیسیپلین و تغییر .

وزیر دارایی و خزانه داری تورکیه گفت : اهداف برنامه اقتصادی تورکیه با واقعیات کشور هماهنگی داشته و با قدرت سریع تصمیم گیری اقتصادی در طول سه سال آینده تحقق خواهد یافت.

در برنامه اقتصادی جدید تورکیه، سطح تورم 20.8 فیصدی برای 2018، 15.9 فیصدی برای سال 2019، 9.8 فیصدی برای سال 2020 و 6 فیصد برای سال 2021 هدف گذاری شد.

اهداف رشد اقتصادی برنامه جدید اقتصادی در تورکیه، رشد 3.8 فیصدی برای سال 2018، 2.3 فیصدی برای 2019، 3.5 فیصدی برای سال 2020 و 5 فیصدی برای سال 2021 اعلام شد.اخبار مربوطه