فلمبرداری کواد کوپتر از اردوگاه مسلمانان روهینگیا در بنگلادش

تصاویر تکان دهنده یی که توسط  کواد کوپتر از اردوگاه مسلمانان روهینگیا در بنگلادش فلمبرداری شده است.

فلم برداری های کوادکوپتر از اردوگاه پناهنده گان روهینگیایی در بنگلادش بحران انسانی صدها فراری از میانمار را به جهانیان نشان برملا میکند