رجب طییب ایردوغان در افریقای جنوبی

رئیس جمهور تورکیه در افریقای جنوبی بسر میبرد