سرخط مهمترین اخبار 12.11.2018

سرخط مهمترین اخبار از رادیو دری صدای تورکیه 12.11.2018