اتحادیه پارلمان های جهان ترک قتل عام خواجه علی را محکوم نمود

اتحادیه پارلمان های جهان ترک قتل عام خواجه علی را محکوم نمود


برچسب ها: قتل عام , خواجه علی