طوفانهای شدید در ایالت فلورانس امریکا

افزایش تعداد قربانیان طوفان فلورانس در آمریکا

تعداد قربانیان طوفان فلورانس در سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا به 17 تن رسید.