ევროკავშირი, უფასო ინტერნეტის ეპოქა

ევრო საბჭომ მიიღო წევრი სახელმწიფოების, საჯაროსთვის ღია ადგილებში, უფასო ინტერნეტ სივრცეების გახსნის შესახებ შესწორება

ევროკავშირი, უფასო ინტერნეტის ეპოქა

ევრო საბჭომ მიიღო წევრი სახელმწიფოების, საჯაროსთვის ღია ადგილებში, უფასო ინტერნეტ სივრცეების გახსნის შესახებ შესწორება. ევრო საბჭოს განცხადებით, დამტკიცდა წევრი ქვეყნების მუნიციპალიტეტების, საავადმყოფოების, პარკების მსგავსი ადგილების უფასო და უკაბელო ინტერნეტით უზრუნველყოფის შესახებ პროექტი.

მისი მიხედვით, ევროკავშირის Wi-Fi (WİFİ4EU)-ის სახელწოდების პროექტისთვის, 2019 წლამდე გამოიყოფა 120 მილიონი ევროს რესურსი, რომლითაც უპ.ყოვლისა უფასო და უკაბელო ინტერნეტით დაკმაყოფილდება ის საჯარო რეგიონები, სადაც შეზღუდულია ინტერნეტი და გაშენდება სულ 6 ათასი ინტერნეტ სივრცე.

უკაბელო ინტერნეტ-სივრცეების დამონტაჟების და საჭირო მოწყობილობების დანახარჯს თავის-თავზე აიღებს ევროკავშირი.

ამ მხარდაჭერით მოსარგებლე ელემენტები კი, ვალდებულნი არიან გააგრძელონ ინტერნეტის კავშირი სამი წლის განმავლობაში.

ხსენებული პროექტის დაწყება მოსალოდნელია 2017 წლის დასასრულამდე.მსგავსი ინფორმაციები