ენერგეტიკაში სტრატეგიული პარტნიორობის გიგანტური პროექტი: „თურქული ნაკადი“

ენერგეტიკაში სტრატეგიული პარტნიორობის გიგანტური პროექტი: „თურქული ნაკადი“

ენერგეტიკაში სტრატეგიული პარტნიორობის გიგანტური პროექტი: „თურქული ნაკადი“


საკვანძო სიტყვები: ბუნებრივი აირი , მილსადენი , რუსეთი , თურქეთი , თურქული ნაკადი , პროექტი , ენერგეტიკა