მნიშვნელოვანი ოპერაცია საზღვრის მიღმა

მნიშვნელოვანი ოპერაცია საზღვრის მიღმა |

მნიშვნელოვანი ოპერაცია საზღვრის მიღმა

თშძ-ს მიერ ერაყის ჩრდილოეთში წარმოებული საჰაერო ოპერაცის შედეგად ტერორისტების სამიზნეები ნადგურდება.


საკვანძო სიტყვები: საჰაერო ოპერაცია , ერაყი , თურქეთის შეიარაღებული ძალები