გარდაიცვალა მსოფლიოში ცნობილი ფოტოხელოვანი არა გიულერი

გარდაიცვალა მსოფლიოში ცნობილი ფოტოხელოვანი არა გიულერი |

გარდაიცვალა მსოფლიოში ცნობილი ფოტოხელოვანი არა გიულერი

90 წლის ასაკში გარდაიცვალა მსოფლიოში ცნობილი ფოტოხელოვანი არა გიულერი.


საკვანძო სიტყვები: ფოტოხელოვანი , ფოტოგრაფი , ფოტო