ტეიტ მოდერნის მუზეუმში ბრიტანული რეტროსპექტიული გამოფენა

ტეიტ მოდერნის მუზეუმში ბრიტანული რეტროსპექტიული გამოფენა |

ტეიტ მოდერნის მუზეუმში ბრიტანული რეტროსპექტიული გამოფენა

ინგლისის დედაქალაქ ლონდონში მდებარე თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმ ტეიტ მოდერნში ბრიტანული რეტროსპექტიული გამოფენა გაიმართა.


საკვანძო სიტყვები: თანამედროვე ხელოვნება , გამოფენა , მუზეუმი , ლონდონი , ინგლისი , ტეიტ მოდერნი