ძლიერი ნისლი ანკარაში

ძლიერი ნისლი ანკარაში |

ძლიერი ნისლი ანკარაში

თურქეთის დედაქალაქი ანკარა ნისლით არის დაფარული, რის გამოც გართულდა სატრანსპორტო მოძრაობა.


საკვანძო სიტყვები: ნისლი , ანკარა , დედაქალაქი , თურქეთი