რამაზანის ლოცვა (23) - ემირ სულთანის მეჩეთი

რამაზანის ლოცვა (23) - ემირ სულთანის მეჩეთი


საკვანძო სიტყვები: ლოცვა , რამაზანი