რამაზანის ლოცვა (24) - ილდირიმ ბეიაზითის მეჩეთი

რამაზანის ლოცვა (24) - ილდირიმ ბეიაზითის მეჩეთი


საკვანძო სიტყვები: ლოცვა , რამაზანი