Μειώθηκε η ανεργία στην Τουρκία

Μειώθηκε η ανεργία στην Τουρκία κατά 1,6% τον Μάρτιο και υποχώρησε στο 10,1%

Μειώθηκε η ανεργία στην Τουρκία

Μειώθηκε η ανεργία στην Τουρκία κατά 1,6% τον Μάρτιο σε σύγκριση με την ίδια περσινή περίοδο και υποχώρησε στο 10,1%.

Η Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας (TÜİK) ανακοίνωσε τα δεδομένα σχετικά με την ανεργία τον Μάρτιο.

Από την άλλη μειώθηκε ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 και πάνω ετών τον Μάρτιο, κατά 432 χιλιάδες άτομα και υποχώρησε σε 3 εκατομμύρια 210 χιλιάδες άτομα. Επίσης την ίδια περίοδο μειώθηκε η ανεργία κατά 1,6% και υποχώρησε σε 10,1%.

Τον Μάρτιο η ανεργία σε τομείς πέραν του γεωργικού τομέα μειώθηκε κατά 1,8% και υποχώρησε σε 11,9%.

Εντωμεταξύ υποχώρησε η ανεργία μεταξύ νέων από 15-24 ετών κατά 3,7% και έφτασε σε 17,7%. Τα παρόμοιά δεδομένα ισχύουν και για άτομα 15-64 ετών όπου η ανεργία με υποχώρηση 1,7% έφτασε σε 10,3%.


Λέξεις-κλειδιά: ανεργία , οικονομία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ